Listen to Radio Sapientia

ON AIR: Ekyombo
Presenter: Lillian Nanyondo

Listen to Radio Sapientia

Lubega Francis

Lubega Francis News Reporter / Omulongoti Presenter

News Reporter / Omulongoti Presenter